PORESKA STANJA LOKALNIH PRIHODA NA JEDNOM MESTU

Poreski obaveznici opštine Gornji Milanovac moći će od danas da provere svoja stanja za poreze i naknade na jednom mestu i to na šalteru lokalne poreske administracije. Na ovom šalteru, koji će od danas poslovati u sklopu Prijemne službe, pisarnice i uslužnog centra Opštinske uprave, obaveznici mogu proveriti:
-stanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta za pravna i fizička lica,
-porez na imovinu pravnih i fizičkih lica,
-porez na zemlju,
-lokalne komunalne takse.
Do sada su poreski obaveznici uvid u svoje poreske obaveze vršili, a u zavisnosti od poreskog zaduženja, na nekoliko mesta u zgradi opštine i u JP za izgradnju opštine, tako da je ovom odlukom rukovodstva opštine olakšan način informisanja vezano za poreska zaduženja.


Previous Prijem predstavnika ministarstva omladine i sporta