Poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata u Gornjem Milanovcu obavljaće načelnica Odeljenja za društvene delatnosti

Od 1. decembra ove godine, na osnovu Zakona o pravima pacijenata, zaštitu prava pacijenata obezbeđuje lokalna samouprava, određivanjem lica koje će obavljati poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata i obrazovanjem Saveta za zdravlje. Ispunjavanjem svih kriterijuma predviđenim ovim Zakonom, poslove savetnika pacijenata u gornjomilanovačkoj opštini obavljaće diplomirani pravnik Ljiljana Tešić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Gornji Milanovac.

Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim pismenim i usmenim prigovorima. Takođe, pruža i potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata, što znači da će imati ulogu medijatora. Ovim Zakonom pacijentu je po prvi put priznato 19 prava, koji se uglavnom tiču kvaliteta u pružanju zdravstvenih usluga, a ostvarivaće se u jedinici lokalne samouprave preko savetnika pacijenata.

Ostvarivanje pacijentovih prava zasniva se na partnerskom odnosu pacijenta, zdravstvenog radnika i zdravstvenog saradnika uz uzajamno poverenje i poštovanje na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja, Opšta bolnica, vršioci privatne prakse i drugi predstavnici zdravstvenih ustanova dužni su da na vidnom mestu istaknu ime i prezime, radno vreme savetnika pacijenata, kao i adresu i broj telefona na koji se pacijent može obratiti radi zaštite svojih prava.
Treba napomenuti, da zaštitu prava osiguranog lica, odnosno žalbe i primedbe na Republički fond za zdravstveno osiguranje RFZO ne vrši savetnik pacijenata, već se ona ostvaruje u organizaciji zdravstvenog osiguranja kod koje je to lice zdravstveno osigurano.


Previous Studentima sa područja gornjomilanovačke opštine ostalo još desetak dana da se prijave za studentsku stipendiju