Potpisan Ugovor o zajedničkoj izgradnji glavnog gradskog stadiona u Gornjem Milanovcu

U prostorijama Kompanije “Metalac” a.d. Gornji Milanovac danas je zaključen Ugovor o zajedničkoj izgradnji glavnog gradskog stadiona u Gornjem Milanovcu. Ugovor je zaključen između Republike Srbije – Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije kao investitora I, Opštine Gornji Milanovac kao investitora II i Kompanije “Metalac” a.d. i Fudbalskog kluba “Metalac” kao suinvestitora. Ugovor za Republiku Srbiju – Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije potpisala je Ljiljana Matović, za Opštinu Gornji Milanovac Predsednik opštine Milisav Mirković, a za Kompaniju “Metalac” a.d. predsednik ove Kompanije Dragoljub Vukadinović i za Fudbalski klub “Metalac” predsednik kluba Dušan Dražović.

Ovim Ugovorom predviđena je izgradnja Glavnog gradskog stadiona u Gornjem Milanovcu, shodno Zaključku Vlade Republike Srbije broj 351-5990/2011 od 28. jula 2011. godine, ukupne bruto površine predmetnog objekta od 6.814,89 m2, sa planiranim tribinama kapaciteta oko 3500 mesta i pratećim sadržajima ispod tribina, komercijalnih i tehničkih prostorija, prema propisima i standardima koji važe za ovakve objekte i prema zahtevima FIFE i UEFE za održavanje međunarodnih utakmica. Krajnji rok za završetak radova na izgradnji gradskog stadiona prema ovom Ugovoru je trideset meseci od dana njegovog zaključenja.

Previous Održana 29. sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac

Leave Your Comment