Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković uputio poziv sugrađanima i organizacijama da daju svoj doprinos boljem korišćenju ograničenih budžetskih sredstava kojima raspolažemo

Predsednik opštine Gornji Milanovac g-din Milisav Mirković pozvao je sugrađane i organizacije da popunjavanjem upitnika odrede prioritete, i na taj način daju doprinos boljem korišćenju ograničenih sredstava kojima raspolažemo. Kako je navedeno u pozivu Predsednika opštine, prema projekcijama Vlade RS i donetim zakonskim propisima Budžetska sredstva u 2014. godini biće znatno manja nego u ovoj godini, što znači da moramo biti vrlo racionalni u izboru projekata koje ćemo finansirati.

Pogledajte kompletan tekst „budžetskog pisma“…

Upitnik u „pdf“ formatu


Previous ODRŽANA JAVNA DEBATA NA TEMU ENERGETSKE EFIKASNOSTI