PRELIMINARNA LISTA OPŠTINSKIH INSTRUKTORA ZA OPŠTINU Gornji Milanovac

PRELIMINARNA LISTA OPŠTINSKIH INSTRUKTORA ZA OPŠTINU Gornji Milanovac

Redni broj opštinskog instruktora Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata Redni broj prijave Ukupan broj bodova
1 Ivana, Radojko, Petrović 4037 29
2 Nikola, Jovan, Gajić 10854 29
3 Slavica, Radoš, Bajić 1076 29
4 Miloš, Banko, Vuković 1036 28
5 Dragomir, Milorad, Borovnjak 4054 26
6 Sandra, Mirko, Mrkšić-Žarković 5602 25
7 Danijela, Dragan, Đokić 373 25
8 Bojana, Milivoje, Nikolić 8195 24
_______      
9 Suzana, Predrag, Tešić 6296 23
10 Snežana, Miloš, Cvetković 5844 22
11 Milena, Milovan, Rajičić 9903 21

OBAVEŠTENJE: Kandidati čije se ime i prezime nalazi iznad crte, izabrani su za rad u Popisu poljoprivrede 2012 u svojstvu opštinskog instruktora. Kandidati čije se ime i prezime na listi nalazi ispod crte, izabrani su za rad u Popisu poljoprivrede 2012 u svojstvu rezervnog opštinskog instruktora. Kandidati koji nisu izabrani za rad u svojstvu opštinskog instruktora tj. rezervnog opštinskog instruktora u popisu, imaju pravo žalbe popisnoj komisiji u roku od 24 sata.

Konačni spisak angažovanih opštinskih instruktora i rezerve, popisna komisija objaviće 28. septembra.

Previous Saradnja naše opštine sa opštinama iz Norveške i Srbije na međunarodnom međuopštinskom projektu pod nazivom „Kultura i volonterstvo