Projekat Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu

Prvi radni sastanak na projektu „Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“ održali su danas načelnica Opštinske uprave Gorica Petrović i načelnici svih opštinskih odeljenja sa direktorkom Centra za dobro upravljanje „Optimus“ Slađanom Karavdić Kočević, njenim zamenikom Katarinom Milanović, kao i predstavnikom za Odnose sa javnošću Gordanom Bošnjaković.

Prema rečima rukovodioca Optimusa, centra za dobro upravljanje, cilj projekta je unapređenje poslovnog okruženja u jednom broju lokalnih samouprava u Srbiji, sa fokusom na pojednostavljanje dugotrajnih i nepotrebno komplikovanioh administrativnih procesa i procedura, koje u mnogim slučajevima ometaju ili usporavaju aktivnosti privrednih subjekata i negativno utiču na lokalni ekonomski razvoj i novo zapošljavanje. Upravo iz tih razloga, Optimus i Stalna konferencija gradova i opština identifikovali su gornjomilanovačku opštinu kao partnera na implementaciji ovog projekta zbog zapaženih dosadašnjig napora i rezultata Opštine Gornji Milanovac u poboljšanju investicione klime, privlačenju značajnih investitora i unapređenja rada Opštine uprave.

Na ovom projektu će raditi danas formirana radna stručna grupa u trajanju od godinu i po dana, kroz četiri faze realizacije. Prva faza podrazumeva pripremu inventara administrativnih postupaka, u drugoj se vrše konsultacije sa poslovnim i civilnim sektorom, treća obuhvata analizu i pripremu preporuka u smislu skraćenja rokova za rešavanje predmeta, eliminaciju ili pojednostavljenje dokumenta i procedura, uvođenje novih ili unapređenje postojećih obrazaca, smanjenje taksi, kao i niz drugih preporuka i završna faza dovodi do usvajanja i implementacije preporuka kroz projektom predviđenih postupaka .

Projekat podržava Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove, a doprineće boljem poslovnom okruženju u opštini Gornji Milanovac.

 

Previous U akciji uređenja i čišćenja opštine Gornji Milanovac u subotu učestovalo 1.000 učesnika