PROJEKAT „VODOSNABDEVANJE U SKLADU SA STANDARDIMA EU“ ULAZI U ZAVRŠNU FAZU

Delegacija EU u RS
Program EXCANGE 3
Opstina Gornji Milanovac
EVROPSKA UNIJA
OPŠTINSKI PROJEKAT
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC
Vodosnadbevanje u skladu sa evropskim standardima

Milisav Mirković, Predsednik opštine Gornji Milanovac, otvorio je današnju redovnu konferenciju za štampu u Gornjem Milanovcu posvećenu projektu „Vodosnabdevanje u skladu sa standardima EU“. Predsednik je podsetio da ovaj projekat vredan čak 236.525,00 eura delom finansira Evropska unija kroz program „Exchange 3“ sa 88,27% sredstava ukupne investicije, a delom opština Gornji Milanovac. S obzirom da je povod za konferenciju završetak radova na postavljanju opreme za daljinski nadzor i upravljanje, on je sa zadovoljstvom istakao da je sva oprema planirana ovim projektom u potpunosti nabavljena i ugrađena, pod kontrolom i u saradnji sa ekspertima iz grada Užica, koji su takođe učesnici ovog projekta. On je takođe istakao da opština Gornji Milanovac ima odlučnu nameru da nastavi sa daljim razvojem sistema vodosnabdevanja, kroz izgradnju vodosistema ka Rudniku, rešavanje pitanja vodosnabdevanja Pranjana i dalju modernizaciju postojeće mreže.
Direktor JKP „Gornji Milanovac“, Milosav Petrović je, kao koordinator projekta, istakao da je izvršeno postavljanje opreme za daljinski nadzor, upravljanje i instalacija softvera neophodnog za rad sistema na objektima rezervoara Neškovića brdo, Ponjavići, Parac, Grabovica i Srčanik kao i na pumpnim stanicama – Grobnice i Široko polje. Oprema je postavljena i u dispečerskom centru u upravi JKP, čime je omogućen daljinski nadzor pomenutih objekata i praćenje parametara od značaja za rad vodovodnog sistema, sa alarmiranjem na svaku promenu, tako da dispečeri mogu trenutno reagovati i preduzeti potrebne mere. On je istakao odličnu saradnju sa firmom ELEKTRO iz Dublja, koja je izvršila nabavku i ugradnju softvera i oprema za daljinski nadzor i upravljanje i trajno opredeljenje JKP da u saradnji sa opštinom Gornji Milanovac nastavi da konkuriše za sredstva kod pristupnih fondova i fondova prekogranične saradnje u cilju nastavka modernizacije rada ovog komunalnog preduzeća.

Previous Sastanak radne grupe za turizam u okviru USAID projekta održivog lokalnog razvoja