Provera sistema za uzbunjivanje

O B A V E Š T E NJ E

Na osnovu odobrenja MUP RS, Sektora za vanredne situacije, provera Sistema za uzbunjivanje na brani „Rudnik“ vršiće se u sredu 04.12.2013.godine u terminu od 12 do 15 sati i eventualno u četvrtak 05.12.2013. godine u isto vreme na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Tom prilikom elektronske sirene će emitovati govorna obaveštenja kao i signale „Vazdušna opasnost“ zavijajućim neprekidnim tonom u trajanju od 60 sekundi i „Prestanak opasnosti“ jednoličnim neprekidnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

Previous Članovi Opštinskog veća usvojili Nacrt budžeta za narednu 2014.godinu godinu