САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу Комерцијалног уговора о пројектовању и извођењу радова на изградњи обилазнице око Горњег Милановца и Решења о грађевинској дозволи бр. ROP-GML-28030-CPI-4/2022 издатог од стране општине Горњи Милановац, Решења за уградњу и постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме издатог од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 344-08-76207/2023-03 од 30.08.2023.године, обавештавамо Вас да ће се у понедељак дана 23.10.2023.године од 07 часова извршити потпуно затварање ул. Кнеза Aлександра у смеру ка центру Горњег Милановца ( посматрано из смера насеља Неваде). Саобраћајни токови који се крећу Крагујевачком улицом ( државним путем IIА реда број 177), тј. који долазе из смера Крагујевца, биће преусмерени на трасу државног пута IБ реда број 22 ( петља на стационажи 107 + 646) до наредне петље ( на стационажи 110 + 296 ) преко кoје се улази у Горњи Милановац.

Предметна обустава саобраћаја (затварање улице) спровешће се у периоду од 23.10.2023. године до 06.01.2024.године. У случају да дође до неких измена, јавност ће бити благовремено обавештена.

Молимо суграђане за стрпљење и разумевање у току трајања радова.

Погледај прегледну карту

Previous Грађевинска сезона и даље траје