Sastanak radne grupe za zapošljavanje mladih, u okviru USAID projekta održivog lokalnog razvoja

Opština Gornji Milanovac bila je danas, 12. aprila 2012. godine domaćin prvog sastanka radne grupe za zapošljavanje mladih međuopštinskog partnerstva Kraljeva, Čačka, Gornjeg Milanovca, Raške i Vrnjačke Banje – U okviru USAID projekta održivog razvoja.
Među učesnicima sastanka, pored predstavnika USAID projekta, našli su se predstavnici svih lokalnih samouprava uključenih u partnerstvo, uglavnom iz lokalnih kancelarija za mlade i kancelarija za razvoj, predstavnici nacionalnih službi za zapošljavanje i civilne organizacija u području međuopštinskog partnerstva.
Predsednik opštine Gornji Milanovac, Milisav Mirković, pozdravio je na početku sastanka prisutne i poželio im dobrodošlicu i uspešan rad u Gornjem Milanovcu, istakavši dugogodišnje iskustvo i jasno opredeljenje Gornjeg Milanovca u različitim projektima koji su zasnovani na partnerstvima, kako sa lokalnim samoupravama u Srbiji, tako i inostranstvu. Napomenuo je da je položaj mladih tema od ključnog značaja za opštinu Gornji Milanovac koja, svojim kapacitetima, u saradnji sa lokalnom nacionalnom službom i Privrednim savetom, ulaže velike napore da pruži bolju perspektivu za zapošljavanje i profesionalnu karijeru.
Međuopštinska radna grupa za zapošljavanje mladih (RGZM) treba da kroz saradnju sa NSZ (sa kojom je u martu 2012 USAID Projekat potpisao Memorandum o saradnji) ustanovi koja zanimanja, znanja i veštine nedostaju, a potrebna su, preduzećima na teritoriji međuopštinskog partnerstva kako bi se uskladile potrebe tržišta rada sa potencijalima nezaposlenih i planirale odgovarajuće obuke. U partnerstvu sa Smart Kolektivom, čiji su predstavnici takođe učestvovali na današem sastanku, projekat će pružati podršku mladim preduzetnicima kroz formiranje mreže mentora – uspešnih poslovnih ljudi, koji će svoja iskustva i veštine u vođenju posla preneti mladim preduzetnicima. Pored toga, planira se i organizovanje programa radnih praksi za mlade bez radnog iskustva.
Na sastanku je definisana lista aktivnosti, uloga i mera za 2012. koje odgovaraju potrebama poslodavaca i mladih, a koje prikazuju kako se u okviru ovog međuopštinskog partnerstva mladima omogućava adekvatna priprema i ulazak na tržište rada.

USAID projekat održivog lokalnog razvoja sprovešće niz mera podrške partnerskim lokalnim samoupravama na privlačenju investicija, stvaranju podsticajnog poslovnog okruženja, otvaranju novih radnih mesta. Velika pažnja poklanja se povećanju konkurentnosti mladih na tržištu rada i koordinaciji između svih relevantnih institucija/organizacija kako bi se uspešnije sprovodile aktivnosti predviđene postojećim strateškim dokumentima i razvijale nove inicijative u okviru međuopštinskih projekata za zapošljavanje mladih.

Previous PROJEKAT „VODOSNABDEVANJE U SKLADU SA STANDARDIMA EU“ ULAZI U ZAVRŠNU FAZU