Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije održanoj danas, 16. februara 2012. godine Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije i Predsednik opštine Milisav Mirković je konstatovao da je usled novih snežnih padavina praćenih vetrom u toku noći došlo do stvaranja novih problema u saobraćaju i poništavanja svih napora koji su do juče ostvareni u pročišćavanju svih putnih pravaca na magistralnim, regionalnim, lokalnim i nekategorisanim putevima. Do juče je ostalo 350 kilometara neprohodnih nekategorisanih puteva, a nove snežne padavine su tu kilometražu nesumnjivo povećale. Došlo je do uvećanja snežnog pokrivača za oko 10 centimetara, a na mestima gde ima snežnih nanosa uvećanje je nešto veće. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i za sada su svi regionalni putni pravci prohodni kao i većina lokalnih puteva, s tim što se saobraćaj otežano odvija zbog zadržavanja snega na kolovozu. Najlošija situacija je na regionalnim putnim pravcima Teočin – Brajići i Rudnik – Jarmenovci. Što se tiče seoskog područja, prioritet u čišćenju imaju ona naseljena mesta u kojima ima smrtnih slučajeva, bolesnih i iznemoglih lica, a danas i sutra prioritetni putni pravci za čišćenje biće i oni koji vode prema grobljima zbog predstojećih Zadušnica. Službena lica Opštine, članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije, Crvenog krsta i Centra za socijalni rad i za vreme praznika kao i u dane vikenda nastavljaju rad na terenu i svim raspoloživim sredstvima u saradnji sa službama Doma zdravlja, Elektrodistribucije i Vatrogasne jedinice probijaju se do najugroženijih domaćinstava sa hranom i lekovima Broj domaćinstava koja su bila snežnim nanosima odsečena od ostatka opštine do današnjeg dana je znatno smanjen.
Nove snežne padavine stvaraju potrebu za ponovnim čišćenjem ulica i trotoara, s tim što će se dok traju snežne padavine čistiti ulice prvog prioriteta, a u zavisnosti od količine padavina prelaziće se i na druge prioritete. Kao i sa svake sednicie Štaba i sa ove je upućen apel svim građanima da se ne kreću obeleženim zonama i da postavljene trake kojima su obeležene ugrožene zone ne uklanjaju i tako dovode u pitanje nečiji život, kao i vlasnicima stambenih i poslovnih objekata da redovno čiste sneg ispred svojih objekata, uklanjaju ledenice i sneg sa krovova.
Shodno Zaključcima sa sednice Štaba održane 15. februara 2012. godine upućen je zahtev nadležnima da razmotre mogućnosti za normalizaciju snabdevanja električnom energijom u pogledu rada privrednih subjekata na području opštine Gornji Milanovac od ponedeljka, 20. februara 2012. godine, a da se uštede na području opštine ostvaruju kroz isključenje javne rasvete i smanjenje potrošnje od strane domaćinstava kroz apelovanje na građane u pravcu racionalnog korišćenja električne energije, kako se inače i ostvaruje ušteda u većini drugih gradova i opština.
Prema izveštajima nadležnih nema većih problema u oblasti snabdevanja električnom energijom osim onih koji nisu izazvani elementarnom nepogodom a na čijem se otklanjanju upravo radi, telekomunikacija, radu službe hitne pomoći i kućne nege, vodosnabdevanja, grejanja i komunalne higijene osim teškoća u pristupu kontejnerima zbog visokog snežnog pokrivača i niskih temperatura.

Previous Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Leave Your Comment