Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije održana je danas u kabinetu predsednika Opštine Gornji Milanovac.
Predsednik Opštine i komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Milisav Mirković upoznao je članove Štaba sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije stavivši posebno akcenat na obavezu lokalne samouprave da formira stručno-operativne timove za pojedine oblasti. Shodno tome, na današnjoj sednici Opštinskog štaba forimirani su stručno-operativni timovi za zaštitu i spasavanje od klizišta, odrona i erozija, za zaštitu i spasavanje od požara i eksplozija, za prvu i medicinsku pomoć i zaštitu od epidemija i stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od tehničko-tehnoloških nesreća.
Članovi Štaba usvojili su Izveštaj o preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite od klizišta, odrona i erozija na teritoriji Opštine Gornji Milanovac koji je sačinila Opštinska Komisija za preduzimanje preventivnih i operativnih mera za zaštitu u slučaju pojave klizišta. Prema izveštaju komisije, a na osnovu raspoložive dokumentacije, ima više potencijalnih klizišta, odrona i erozija koja se povremeno aktiviraju i to naročito u najvlažnijem periodu godine, uglavnom na kraju zimskog odnosno početkom prolećnog perioda ili u jesenjem periodu, u hidrološkom maksimumu na teritoriji Opštine Gornji Milanovac. Radi preventivnog delovanja, Opštinski štab uputio je poziv građanima ugroženih područja da sprovedu mere odvođenja površinskih voda iz zone potencijalnih klizišta, odrona i erozija.

Previous Odrzano istrazivanje usluga socijalne zastite