Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Na sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Gornji Milanovac održanoj danas, 26. februara 2012. godine, a nakon razmatranja trenutne situacije kao posledice elementarne nepogode usled obimnih i intenzivnih snežnih padavina i uvažavajući postignute rezultate u otklanjanju posledica konstatovano je da se otklanjanje preostalih posledica može realizovati angažovanjem redovnih službi. Imajući u vidu napred navedeno kao i Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije kojim je predviđeno da će vanrednu situaciju za teritoriju opštine Gornji Milanovac ukinuti Vlada Republike Srbije Odlukom, na današnjoj sednici Zaključeno je da su se stekli svi uslovi za ukidanje vanredne situacije u opštini Gornji Milanovac. O tome je obavešten Republički štab za vanredne situacije koji će, prema najavama, na današnjoj sednici preporučiti Vladi Republike Srbije da donese Odluku o ukidanju vanredne situacije u svim opštinama u Srbiji.
JKP „Gornji Milanovac“ je shodno Naredbi Opštinskog štaba preduzelo niz mera i aktivnosti na visokoj brani „Banjani“ i sprovelo sve mere koje su naložene od strane Republičkog vodoprivrednog inspektora u cilju otklanjanja nedostataka za nesmetano funkcionisanje brane. Na današnjoj sednici odlučeno je i da se Republičkoj direkciji za vode i JVP „Srbijavode“ uputi zahtev za angažovanje eksperta za visoke brane koji će utvrditi način trajnog rešavanja problema visoke brane „Banjani“ u Gornjim Banjanima.
Stručno-operativni tim formiran od strane Opštinskog štaba za vanredne situacije sa zadatkom da prati stanje evidentiranih klizišta, kao i nastanak novih, prati ugroženost ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od pojave klizišta, a sve u cilju smanjenja rizika od posledica eventualne pojave klizišta nastaviće sa radom i nakon ukidanja vanredne situacije. Takođe, i stručna komisija formirana sa zadatkom da preduzme odgovarajuće aktivnosti na pripremi i donošenju Operativnog plana za odbranu od poplava na vodama drugog reda formirana nastavlja sa svojim radom na realizaciji mera predviđenih planom.
Izveštaji nadležnih službi ukazuju na to da se sveukupno stanje u opštini znatno popravilo. Svi magistralni, regionalni i lokalni putevi su pročišćeni i prohodni. Većina nekategorisanih puteva je pročišćena i ostao je još jedan manji broj nekategorisanih puteva. Pojačane su aktivnosti na oslobađanju rešetki slivnika za nesmetan prijem površinskih voda kao i druge preventivne mere za zaštitu od poplava.
Prema izveštajima nadležnih nema većih problema u oblasti snabdevanja električnom energijom, telekomunikacijama, radu službe hitne pomoći i kućne nege, vodosnabdevanja, grejanja i komunalne higijene.

Previous Sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije

Leave Your Comment