Tipoplastika u Rumuniji

Članovi Folklornog ansambla „Tipoplastika“ od 29. avgusta do 2. septembra boravili su u Rumuniji, na poziv Komune Dobrosloveni (Pokrajina Olt) i Folklornog ansambla „Flori de Romanati“. Osim uspesnog nastupa na Festivalu „Plai de Romanati“, folklorci „Tipoplastike“ imali su prilike da se upoznaju sa kulturnim znamenostima jugozapadne Rumunije, na prvom mestu grada Karakal u kome su bili smesteni (Muzej, Teatar, Park „Konstantin Poroineanu“) i kulturno-istorijskim znamenitostima u Komune Dobrosloveni, regije poznatoj po antičkom naselju Romula Malva. Povodom Festivala folklora „Plai de Romanati“ upriličen je prijem kod gradonacelnika Komune Dobrosloveni Georgea Tudoreska, na kome su predstavnici Folklornog ansambla „Tipoplastika“, uz srdačan prijem i poziv da ponovo učestvuju na Festivalu, od strane kompetentnih poznavalaca folklora pohvaljeni za odlican nastup i dosledno čuvanje folklorne tradicije Srbije.

Previous Obržana je dvadeset i šesta sednica Opštinskog veća opštine Gornji Milanovac