Ucesce opstine Gornji Milanovac u programu Exchange4

Delegacija Evropske komisije u Srbiji, koja rukovodi programom Exchange 4 finansiran sredstvima fondova Evropske unije, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, u prvom krugu ocenjivanja i selekcije po raspisanom konkursu, pozitivno je ocenila aplikacije opštine Gornji Milanovac.

Naime, opština Gornji Milanovac se opredelila na konkursu za dva projekta pod nazivima „Zajedno kroz zlatno doba“ i „Naša imovina je naš razvojni potencijal“, prvenstveno zbog iskustva u ovim oblastima i spremnosti da odgovori složenim uslovima i zahtevima konkursa.
Prvi projekat„Zajedno kroz zlatno doba“ se odnosi na oblast socijalne zaštite u delu unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju starim licima na teritoriji opštine. U ovom projektu naša opština bila bi aplikant i nosilac odgovornosti za realizaciju projekta, dok bi koaplikant i partner bila Opština Lučani.
Drugi projekat „Naša imovina je naš razvojni potencijal“, odnosi se na oblast lokalnog ekonomskog razvoja i ima za cilj uspostavljanje institucionalnih i sistemskih okvira za efikasno upravljanje imovinom od strane lokalnih samouprava. Na ovom projektu Opština Gornji Milanovac bila bi partner opštinama Lučani i Arilje.

Ukupna vrednost predloženog projekta koji se odnosi na pomoć starim osobama je 206.000 evra, dok je vrednost projekta koji se tiče upravljanja imovinom 232.000 evra. Opština Gornji Milanovac neće imati direktno finansijsko učešće. Zapravo, obavezujuće opštinsko učešće po projektu u iznosu od oko 10% od ukupne vrednosti projekta, biće indirektno prikazano kao trošak kroz iznose redovnih plata zaposlenih u Opštinskoj upravi, koji će biti angažovani na projektu najmanje godinu dana koliko bude trajala realizacija projekata.
Procedura poziva EU nalagala je da se najpre predaju koncepti i rezimei projekata na preliminarnu ocenu i selekciju od strane komisije EU, a zatim lokalne samouprave čiji predlozi prođu preliminarnu selekciju, prilažu celokupan predlog projekta sa pratećom dokumentacijom. S obzirom da je opština Gornji Milanovac odgovorila na sva uputsva Evropske komisije, zaključno sa poslednjim rokom 21.oktobrom, ostalo je samo da usledi konačna Odluka i objava Evropske komisije, nakon završne selekcije, koje će to lokalne samouprave dobiti donaciju. Odluka se očekuju tokom narednog meseca.Inače, proces same izrade predloga projekata je bio složen i obuhvatio je analizu stanja, identifikaciju problema i metodologiju njihovog rešavanja, kao i projekciju rezultata koji bi se projektima morali postići, a koji bi na duži rok rešili goruće probleme u pomenutim oblastima.
Pored predstavnika Opštinske uprave, učešće u izradi predloga uzeli su i predstavnici Javnog komunalnog preduzeća, Centra za socijalni rad, Volonterskog centra i Crvenog krsta Gornjeg Milanovca. Održan je i veći broj sastanaka sa predstavnicima opštine Lučani i relevantnim zainteresovanim stranama.
Nastavljena je i saradnja sa konsultantskom kućom „MSP konsalting“ iz Kraljeva, koja se pokazala kao veoma uspešna prilikom izrade i realizacije opštinskog projekta „Vodosnadbevanje u skladu sa evropskim standardima“ , doniran opštini Gornji Milanovac kroz program Exchange 3, sredstvima EU u iznosu od 236.000 evra.


Previous Podeljeno 488.000 dinara na terenu u akciji „Korak po korak ka coveku“