ZAHTEV RADNIKA METAL – SEKO ZA PREISPITIVANJE PRIVATIZACIJE OVOG PREDUZEĆA

Predsednik opštine Gornji Milanovac Milisav Mirković, primio je u Velikoj sali opštine oko 30-tak bivših radnika milanovačkog preduzeća Metal SEKO koje je likvidacijom u stečajnom postupku prestalo da postoji kao pravni subjekat tokom prethodne godine. Prisutni radnici deo su grupe od nekih 60-tak radnika koji su svoja prava na garantovane zarade i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje više godina neuspešno potraživali od ovog preduzeća, prvo u postupku pred redovnim sudom od 1998. godine, a počev od 2003. godine, kada je nad Metal SEKO-m započet postupak stečaja, i pred Privrednim sudom.
Sastanku i diskusiji o problemima nezadovoljnih radnika prisustvovao je i advokat Vladimir Čolić koji je oštećene radnike zastupao u pomenutim postupcima pred sudom, a koga su radnici optužili za nesavesno zastupanje, budući da je usled njegovog izostanka kao punomoćnika tužilaca sa zakazanog ročošta Privredni sud doneo pravosnažnu presudu kojom je utvrdio da se tužba 40-tak radnika njome obuhvaćenih smatra povučenom. Advokat Čolić je preuzeo na sebe krivicu zbog učinjenog propusta, ali je istakao da nije bilo namere da radnicima prouzrokuje štetu, već da se radilo o slučajnom propustu.
Predsednik opštine je pozvao prisutne radnike da iskažu svoje konkretne zahteve i napomenuo da će lokalna samouprava učiniti sve što može da pomogne u ostvarenju prava ovim ljudima, ali se ogradio od mešanja u privatno pravne odnose radnika i njihovog zastupnika, u kojima opština nema prava da učestvuje, niti interveniše. Zahteve okupljenih radnika istakao je u ime svih Slaviša Gačanović, koji je pored iskazanog nezadovoljstva zbog propusta i nesuglasica sa punomoćnikom zaključio da šansa radnika da svoj problem reše leži jedino u preispitivanju postupka privatizacije ovog gornjomilanovačkog preduzeća, budući da je po izjavama prisutnih radnika bilo više pritisaka i problema u odnosu sa menadžmentom preduzeća u godinama koje su prethodile samom stečaju, a posebno u samom postupku stečaja koji je trajao od 2003.-2012. godine kojom prilikom se smenilo nekoliko garnitura stečajnih upravnika koji nisu pokazali razumevanje za zaštitu prava radnika.
Sastanak je završen zajedničkim zaključkom prisutnih da radnici formulišu i sa propratnom dokumentacijom pošalju sopstveni zahtev Agenciji za privatizaciju, koji će svojim zahtevom za preispitivanje sporne privatizacije Preduzeća Metal Seko iz Gornjeg Milanovca podržati i Predsednik opštine Gornji Milanovac.
Milisav Mirković je naglasio da lokalna samouprava ima interesa da se sporne situacije koje se tiču privatizacije nekadašnjih milanovačkih privrednih preduzeća razreše, prvenstveno u cilju ostvarenja osnovnih prava radnika koji su gašenjem ovih preduzeća ostali bez posla, a da svi čija odgovornost bude utvrđena trebaju bez izuzetka da snose odgovornost prema zakonu.

Previous Na Trgu Kneza Mihaila u Gornjem Milanovcu Novu 2013. godinu dočekalo deset hiljada Gornjomilanovčana i stanovnika susednih gradova