Zasedao Štab za vanredne situacije

Povodom nevremena koje je u poslepodnevnim i večernjim satima juče pogodilo delove teritorije Opštine Gornji Milanovac, predsednik opštine i komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Milisav Mirković sazvao je i održao sa članovima štaba vanrednu sednicu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Gornji Milanovac.
O stanju na terenu članovi štaba upoznati su od strane zamenika predsednika opštine Miroslava Milovanovića i načelnika Odeljenja za poslove mesnih zajednica Trifuna Paunovića koji su sinoć obišli ugrožena područja. Usled obilnih i dugotrajnih padavina došlo je do porasta nivoa reke Dičine kao i potoka koji se u nju ulivaju. To je na pojedinim mestima u Brđanima, Semedraži i Savincu dovelo do njihovog izlivanja i plavljenja područja u blizini reke i potoka, ugrožavajući i nanoseći štetu usevima i lokalnim i nekategorisanim putevima. Dodatni problem napravila su posečena stabla uz sam tok reke Dičine, koja su porastom nivoa vode napravila ustavu na pojedinim mestima korita.
Obilne kišne padavine nanele su štete i u drugim delovima opštine posebno u vidu oštećenja puteva i to u gružanskom kraju, Kalimanićima i Klatičevu.
Na ovoj sednici štaba formirane su komisije koje će u toku dana obići ugrožena područja i izvršiti procenu štete. Takođe, izvršiće se obilazak područja na kojima su evidentirana klizišta, dok će Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od poplava i nesreća na vodi i pod vodom Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Gornji Milanovac sagledati i pratiti stanje ugroženosti od poplava na svim sektorima i deonicama odbrane od poplava, na vodotocima II reda, a u cilju preduzimanja preventivnih i operativnih mera.

Previous Održan radni sastanak sa izvođačima radova na izgradnji auto-puta