Избор докумената

Странице Виртуелног матичара су предвиђене да омогуће грађанима који су уписани у матичне књиге које се воде за подручје града Горњег Милановца, да путем интернета наруче и на кућну адресу добију наручене изводе, или уверења из матичне службе Општине Горњи Милановац.

Са овог портала можете директно попунити и проследити образац захтева за издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана, које се воде за наведено матично подручје.

Наручене исправе шаљемо на кућну адресу искључиво на подручју Републике Србије и исте плаћате поузећем пошти приликом њиховог уручења, односно пријема.

Наручилац је обавезан да плати у моменту уручења пошиљке. Испорука тражене документације врши се у року до седам радних дана (не рачунају се субота, недеља и државни празници).

Цене:

Извод из матичних књига (330 дин. административна такса +120 дин. 

Извод из матичних књига намењених иностранству (430 дин. административне таксе +330 дин. 

Уверење о држављанству (490 дин. административне таксе +330 дин.