Избор докумената

  • За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта бр. 4 pdf (323kb) [ преузми ]
  • За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта бр.5 pdf (0kb) [ преузми ]
  • За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља бр.3 pdf (323kb) [ преузми ]
  • За редован инспекцијски надзор по решењу у складу са чл.145 закона о планирању и изградњи бр.2 pdf (0kb) [ преузми ]
  • Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова бр.1 pdf (324kb) [ преузми ]