Избор докумената

16/07/2021 у Јавни увид

ИДР породична кућа Слободан Јовановић

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу породичне куће на кп.бр. 350/4, КО Горњи Милановац

  • Текст јавног позива pdf (248kb) [ преузми ]
  • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу породичне куће на кп.бр. 3504, КО Горњи Милановац pdf (0kb) [ преузми ]