Избор докумената

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Горњи Милановац, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Горњи Милановац и одлуке Општинског већа општине Горњи Милановац о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова  објављује се

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Горњи Милановац за 2023. годину

 

Обавештавамо грађане односно све заинтересоване стране да се за све информације у вези поступака, процедура и предмета током реализације мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Горњи Милановац, у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији,“ могу обратити на неки од следећих контакта:

Телефон 032/713-537

e-mail: energetskasanacija@gornjimilanovac.ls.gov.rs.

Више информација о пројекту „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ можете пронаћи на следећем линку:

https://www.mre.gov.rs/tekst/1704/-javni-poziv-za-projekat-cista-energija-i-energetska-efikasnosti-za-gradjane-u-srbiji-javni-poziv-za-dodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-energetske-sanacije-porodicnih-kuca-i-stanova-koji-sprovode-jedinice-lokalne-s