Избор докумената

  • ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Горњи Милановац за 2022. годину docx (39kb) [ преузми ]
  • За грађане - пријавни формулар за породичне куће/станове docx (999kb) [ преузми ]
  • Листа привредних субјеката/извођача радова изабраних на основу Јавног позива управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП1/22 за привредне субјекте Општине Горњи Милановац docx (30kb) [ преузми ]
  • Изјава docx (12kb) [ преузми ]
  • Пријавни формулар за стамбене заједнице docx (997kb) [ преузми ]
  • КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА (породичне куће, станове и стамбене зграде) docx (51kb) [ преузми ]