Избор докумената

  • ТЕКСТ ПОЗИВА doc (173kb) [ преузми ]
  • Несубвенционисане делатности - самозапошљавање xls (0kb) [ преузми ]
  • 2.1 Nesubvencionisane delatnosti - samozaposljavanje osoba sa invaliditetom xls (30kb) [ преузми ]
  • Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапосљавање за 2021. годину doc (0kb) [ преузми ]

Leave Your Comment