Избор докумената

05/04/2021 у Јавни увид
  • Оглас јавног увида pdf (270kb) [ преузми ]
  • ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ-НАЦРТ pdf (21785kb) [ преузми ]
  • ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ-НАЦРТ pdf (8878kb) [ преузми ]
  • 02РЕФ_ППРС_урбанрурал jpg (0kb) [ преузми ]
  • 03аРЕФ_ППРС_саобраћај jpg (0kb) [ преузми ]
  • 03бРЕФ_ППРС_енергетика jpg (30199kb) [ преузми ]
  • 04аРЕФ_ППРС_туризам jpg (30780kb) [ преузми ]
  • 04бРЕФ_ППРС_животна средина jpg (0kb) [ преузми ]