Избор докумената

  • 22-01-2018ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА У ЛОКАЛНОМ ЛИСТУ pdf (0kb) [ преузми ]
  • 22-01-2018КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА У ЛОКАЛНОМ ЛИСТУ pdf (0kb) [ преузми ]
  • 31-01-2018ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА штампа pdf (0kb) [ преузми ]
  • 06-02-2018ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ новине pdf (0kb) [ преузми ]