Избор докумената

  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА pdf (788kb) [ преузми ]
  • 12-02-2020Конкурсна Домументација физ застита pdf (832kb) [ преузми ]
  • 02-03-2020Измена Конкурсне документације физ застита pdf (47444kb) [ преузми ]
  • 06-03-2020Питања и Одговори физ застита pdf (189kb) [ преузми ]
  • Одлука о додели уговорa (24. март 2020.) pdf (2151kb) [ преузми ]
  • 02-04-2020Обавештење О Поднетом Захтеву За Заштиту Права физ застита pdf (551kb) [ преузми ]
  • 05-06-2020ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА физ застита pdf (3053kb) [ преузми ]
  • Обавештење о закљученом уговору (18. јун 2020.) pdf (633kb) [ преузми ]