Избор докумената

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА pdf (811kb) [ преузми ]
 • Конкурсна документација pdf (3003kb) [ преузми ]
 • Измена конкурсне документације (19. мај 2020.) pdf (1651kb) [ преузми ]
 • Питања и Одговор (22. мај 2020.) pdf (731kb) [ преузми ]
 • Измена конкурсне документације (22. мај 2020.) pdf (1370kb) [ преузми ]
 • Обавештење о продужењу рока (22. мај 2020.) pdf (620kb) [ преузми ]
 • Одлука о додели уговорa (5. јун 2020.) pdf (6679kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 1 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 2 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 3 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 4 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 5 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 6 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 7 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 8 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 9 (17. јун 2020.) pdf (638kb) [ преузми ]