Избор докумената

 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА pdf (845kb) [ преузми ]
 • Конкурсна документација pdf (1263kb) [ преузми ]
 • Одлука о додели уговорa (25. јун 2020.) pdf (6211kb) [ преузми ]
 • Одлука о обустави поступка (25. јун 2020.) pdf (2117kb) [ преузми ]
 • Одлука о обустави поступка партија 3 (9. јул 2020.) pdf (620kb) [ преузми ]
 • Одлука о обустави поступка партија 4 (9. јул 2020.) pdf (620kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 2 (9. јул 2020.) pdf (627kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 1 (14. јул 2020.) pdf (625kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 5 (14. јул 2020.) pdf (626kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 6 (14. јул 2020.) pdf (627kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 7 (14. јул 2020.) pdf (626kb) [ преузми ]
 • Обавештење о закљученом уговору партија 8 (14. јул 2020.) pdf (627kb) [ преузми ]

Leave Your Comment