Избор докумената

  • 27-05-2020ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА мост угр pdf (0kb) [ преузми ]
  • 27-05-2020КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА мост угр pdf (0kb) [ преузми ]
  • 02-06-2020ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА мост угр pdf (638kb) [ преузми ]
  • 02-06-2020ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ мост угр pdf (1297kb) [ преузми ]
  • 04-06-2020ПИТАЊЕ И ОДГОВОР мост угр pdf (553kb) [ преузми ]
  • 10-06-2020ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА мост угр pdf (2920kb) [ преузми ]
  • 17-06-2020ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија1-мост угр pdf (0kb) [ преузми ]
  • 17-06-2020ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија2-мост угр pdf (0kb) [ преузми ]

Leave Your Comment