Избор докумената

  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА pdf (837kb) [ преузми ]
  • Конкурсна документација pdf (1281kb) [ преузми ]
  • 02-06-2020ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА мост угр pdf (638kb) [ преузми ]
  • 02-06-2020ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ мост угр pdf (1297kb) [ преузми ]
  • 04-06-2020ПИТАЊЕ И ОДГОВОР мост угр pdf (553kb) [ преузми ]
  • 10-06-2020ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА мост угр pdf (2920kb) [ преузми ]
  • Обавештење о закљученом уговору партија 1 (17. јун 2020.) pdf (687kb) [ преузми ]
  • Обавештење о закљученом уговору партија 2 (17. јун 2020.) pdf (689kb) [ преузми ]