Избор докумената

  • 05-08-2019ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА надзор ел pdf (828kb) [ преузми ]
  • 05-08-2019КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА надзор ел pdf (1124kb) [ преузми ]
  • 12-08-2019ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА надзор ел pdf (646kb) [ преузми ]
  • 12-08-2019ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ надзор ел pdf (1141kb) [ преузми ]
  • 23-08-2019ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА надзор ел pdf (0kb) [ преузми ]
  • 11-09-2019ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ надзор ел pdf (673kb) [ преузми ]