Избор докумената

  • 07-07-2017ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА У ЛОКАЛНОМ ЛИСТУ pdf (0kb) [ преузми ]
  • 07-07-2017КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЛН pdf (0kb) [ преузми ]
  • 20-07-2017ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ОБЈАВЉИВАЊЕ ОГЛАСА pdf (1535kb) [ преузми ]
  • 25-07-2017ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ огласи pdf (0kb) [ преузми ]