Избор докумената

  • 16-10-2017кон.док пројекат соларна електрана pdf (0kb) [ преузми ]
  • 23-10-2017 1 питања и одговори соларна pdf (0kb) [ преузми ]
  • 30-10-2017одлука о додели соларна pdf (0kb) [ преузми ]
  • 08-11-2017ОбавештењеОЗакљученомУговору - пројекат електрана pdf (648kb) [ преузми ]
  • 26-12-2017ОдлукаОИзмениУговораОЈавнојНабавци pdf (0kb) [ преузми ]