Избор докумената

  • 05-11-2019ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА канцелариски pdf (825kb) [ преузми ]
  • 05-11-2019КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА канцелариски pdf (1714kb) [ преузми ]
  • 23-12-2019ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА канцелариски pdf (0kb) [ преузми ]
  • 27-12-2019ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ канцелариски pdf (0kb) [ преузми ]
  • 14-04-2020ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧНОМ УГОВОРУ канцелариски pdf (198kb) [ преузми ]
  • 10-07-2020ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТИМ НАРУЏБЕНИЦАМА-ИИ КВАРТАЛ канцелариски pdf (0kb) [ преузми ]