Избор докумената

  • 17-06-2019Позив за подношење понуда соларна ел pdf (805kb) [ преузми ]
  • 17-06-2019КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА соларна ел pdf (953kb) [ преузми ]
  • 16-07-2019ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА соларна ел pdf (0kb) [ преузми ]
  • 19-07-2019ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ соларна ел pdf (1564kb) [ преузми ]
  • 02-08-0219ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА соларна ел pdf (0kb) [ преузми ]
  • 12-08-2019ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА соларна ел pdf (0kb) [ преузми ]
  • 23-08-2019Обавештење о Поднетом захтеву за заштиту права соларна ел pdf (0kb) [ преузми ]
  • 06-01-2020ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА соларна-ел pdf (0kb) [ преузми ]
  • 20-01-2019ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА соларна ел pdf (589kb) [ преузми ]