Начелник Одељења за инспекцијске послове
Ђорђе Ђоковић, дипломирани инжењер пољопривреде
емаил:
djordje.djokovic@gornjimilanovac.ls.gov.rs
тел: 032/713-643

Одељење за инспекцијске послове обавља изворне и поверене послове инспекцијског надзора и води управни поступак у области:

• комуналних делатности;
• заштите животне средине;
• саобраћаја;
• грађевинарства и
• друге послове у складу са важећим прописима.