Избор докумената

 • 1. Јавни конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја ГМ 2024 docx (22kb) [ преузми ]
 • 2. Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1) docx (29kb) [ преузми ]
 • 3. Буџет пројекта и финасијски извештај (Образац 1, Образац 1а и Образац 2) xls (217kb) [ преузми ]
 • 3. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2) doc (89kb) [ преузми ]
 • 4. Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А doc (81kb) [ преузми ]
 • 5. Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2) doc (89kb) [ преузми ]
 • 6. Образац за пријаву за члана комисије (Образац 3) docx (44kb) [ преузми ]
 • 7. Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4) docx (29kb) [ преузми ]
 • 8. Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6) docx (20kb) [ преузми ]
 • 9. Rešenje Veća o raspodeli sredstava za sufinanasiranje projekata proizvodnje madijskih sadržaja _ javno imformisanje GM 2024_compressed pdf (1376kb) [ преузми ]
 • 10. Predlog raspodele sa obrazloženjem Komisije 02.04.2024._compressed pdf (2849kb) [ преузми ]
 • Решење ОВ о одбацивању пријаве УГ Рефлектор 12.04.2024. pdf (445kb) [ преузми ]