Избор докумената

  • 24-10-2018ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИвичкиИПарацПоток pdf (0kb) [ преузми ]
  • 24-10-2018КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИвичкиИПарацПоток pdf (1378kb) [ преузми ]
  • 01-11-2018ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Ивички Парац поток pdf (4718kb) [ преузми ]
  • 09-11-2018ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Ивички Парац поток pdf (0kb) [ преузми ]
  • 28-11-2018Одлука о додели уговора Ивички Парац поток pdf (0kb) [ преузми ]