Избор докумената

  • 1. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА И ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА docx (192kb) [ преузми ]
  • 2. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА docx (158kb) [ преузми ]
  • 3. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ docx (186kb) [ преузми ]
  • 4. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ docx (157kb) [ преузми ]
  • 5. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ docx (218kb) [ преузми ]
  • 6. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖНОСТИ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ docx (218kb) [ преузми ]
  • 7. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА РЕВИЗИЈУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ docx (217kb) [ преузми ]
  • 8. Образац захтева - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД СТАЦИОНИРАНИХ ИЗВОРА ЗAГАЂЕЊА doc (281kb) [ преузми ]