Избор докумената

  • Регреси docx (64kb) [ преузми ]
  • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ( сектор : месо ) docx (0kb) [ преузми ]
  • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава ( сектор : млеко ) docx (64kb) [ преузми ]
  • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставa ( сектор : остали усеви ( житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др docx (64kb) [ преузми ]
  • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставa ( сектор : воће , грожђе , поврће ( укључујући печурке ) и цвеће ) docx (65kb) [ преузми ]
  • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставa ( сектор : аквакултура ) docx (65kb) [ преузми ]
  • Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинставa ( сектор : аквакултура ) docx (65kb) [ преузми ]
  • Управљање ризицима - осигурање docx (63kb) [ преузми ]
  • Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране , органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима docx (64kb) [ преузми ]
  • Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју docx (61kb) [ преузми ]