Избор докумената

  • Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада docx (168kb) [ преузми ]
  • Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада (1) doc (226kb) [ преузми ]
  • Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом docx (158kb) [ преузми ]
  • Захтев за издавање измењене дозволе doc (227kb) [ преузми ]
  • Захтев за издавање одобрења за локацију за третман отпада у мобилном постројењу docx (155kb) [ преузми ]

Leave Your Comment