Document Filter

21/05/2019 - In Јавни увид
 • Оглас јавног увида pdf (215kb) [ download ]
 • Текст pdf (1411kb) [ download ]
 • КТП и ОРТОФОТО pdf (248kb) [ download ]
 • Извод из ПГР-а план намене површина pdf (0kb) [ download ]
 • Анализа постојећег стања физичке структуре pdf (0kb) [ download ]
 • Постојеће стање-Намена површина-начин коришћења pdf (357kb) [ download ]
 • Постојеће стање-инфраструктура pdf (671kb) [ download ]
 • План намене pdf (499kb) [ download ]
 • План саобраћаја pdf (368kb) [ download ]
 • План урбанистичке регулације pdf (503kb) [ download ]
 • План хидротехничке регулације pdf (304kb) [ download ]
 • План електроенергетске инфраструктуре pdf (295kb) [ download ]
 • План телекомуникационе инфраструктуре pdf (712kb) [ download ]
 • План термотехничке инфраструктуре pdf (288kb) [ download ]

Leave Your Comment