Document Filter

17/09/2020 - In Јавни увид
 • Наслов и садржај pdf (19112kb) [ download ]
 • Текст pdf (444kb) [ download ]
 • Оглас јавног увида pdf (115kb) [ download ]
 • КТП pdf (301kb) [ download ]
 • 01-катастарска подлога и ортофото pdf (18237kb) [ download ]
 • 02.Извод из ПДР-План намене површина pdf (974kb) [ download ]
 • 02-намена-простора pdf (1749kb) [ download ]
 • 03.Извод из ПДР-План саобраћаја, нивелације и регулације pdf (982kb) [ download ]
 • 03-саобраћаj pdf (1701kb) [ download ]
 • 04.Извод из ПДР-План ГП са смерницама pdf (1052kb) [ download ]
 • 04-инфраструктура pdf (1808kb) [ download ]
 • 05.Извод из ПДР-План хидротехничке инфраструктуре pdf (980kb) [ download ]
 • 05-туризам pdf (1830kb) [ download ]
 • 06.Извод из ПДР-План електроенергетске инфраструктуре pdf (957kb) [ download ]
 • 06-мрежа-насеља pdf (1872kb) [ download ]
 • 07.Извод из ПДР-План телекомуникационе инфраструктуре pdf (930kb) [ download ]
 • 07-спровођење pdf (1663kb) [ download ]
 • 08.Извод из ПДР-План термотехничке инфраструктуре pdf (934kb) [ download ]
 • 09.Постојећа намена pdf (373kb) [ download ]
 • 10.План намене површина pdf (553kb) [ download ]
 • 11 План саобраћаја pdf (548kb) [ download ]

Leave Your Comment