Document Filter

15/01/2021 - In Јавни увид

Документација

Графички део

Текстуални део

 • Рани јавни увид у материјал за израду измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац 2025“ pdf (22108kb) [ download ]
 • Оглас јавног увида pdf (214kb) [ download ]
 • ИиД ПГР Горњи Милановац_РЈУ_наслов и садржај pdf (130kb) [ download ]
 • ИиД ПГР Горњи Милановац_РЈУ_текст pdf (350kb) [ download ]
 • Изјава одговорног урбанисте pdf (251kb) [ download ]
 • 01.КТП pdf (5264kb) [ download ]
 • 1.2.КТП pdf (4174kb) [ download ]
 • 2.1.1.Извод из ПГР-Планирана намена површина pdf (14161kb) [ download ]
 • 2.1.2.Извод из ПГР-Планирана намена површина pdf (8860kb) [ download ]
 • 2.2.1.Извод из ПГР-Саобраћајна инф pdf (14350kb) [ download ]
 • 2.2.2.Извод из ПГР-Саобраћајна инф pdf (9137kb) [ download ]
 • 2.3.1.Извод из ПГР-Регулација и нивелација pdf (11298kb) [ download ]
 • 2.3.2.Извод из ПГР-Регулација и нивелација pdf (11683kb) [ download ]
 • 2.3.3.Извод из ПГР-Регулација и нивелација pdf (4586kb) [ download ]
 • 2.3.4.Извод из ПГР-Координате pdf (1436kb) [ download ]
 • 2.4.1.Извод из ПГР-Грађевинске линије pdf (6262kb) [ download ]
 • 2.4.2.Извод из ПГР-Грађевинске линије pdf (4894kb) [ download ]
 • 2.5.1.Извод из ПГР-Вод и Тер инф pdf (5977kb) [ download ]
 • 2.5.2.Извод из ПГР-Вод и Тер инф pdf (4675kb) [ download ]
 • 2.6.1.Извод из ПГР-Ел и Тел инф pdf (6066kb) [ download ]
 • 2.6.2.Извод из ПГР-Ел и Тел инф pdf (4747kb) [ download ]
 • 2.7.1.Извод из ПГР-Спровођење плана pdf (13776kb) [ download ]
 • 2.7.2.Извод из ПГР-Спровођење плана pdf (8889kb) [ download ]
 • 3.1.Постојеће стање pdf (5969kb) [ download ]
 • 3.2.Постојеће стање pdf (4710kb) [ download ]
 • 4.1.Планирана намена површина pdf (7867kb) [ download ]
 • 4.2.Планирана намена површина pdf (6361kb) [ download ]

Leave Your Comment