Избор докумената

 • Потврда из евиденције грађевинских и употребних дозвола pdf (226kb) [ преузми ]
 • Заузеће јавне површине pdf (108kb) [ преузми ]
 • Иницијатива за израду односно измену урбанистичког плана pdf (100kb) [ преузми ]
 • Информација о локацији pdf (102kb) [ преузми ]
 • Постављање башта угоститељских објеката pdf (101kb) [ преузми ]
 • Постављање билборда pdf (109kb) [ преузми ]
 • Постављање витрина за излaгање робе ван пословних просторија pdf (101kb) [ преузми ]
 • Постављање грађевинских скела, складиштење грађевинског материјала и грађевинске механизације pdf (0kb) [ преузми ]
 • Постављање покретних апарата за продају кокица, семенки, безалкохолних пића, индустријски пакованих сладоледа pdf (0kb) [ преузми ]
 • Постављање покретних објеката за приређивање спортских, културних и сличних манифестација pdf (0kb) [ преузми ]
 • Постављање посуда са биљном декорацијом pdf (99kb) [ преузми ]
 • Постављање рекламних паноа pdf (101kb) [ преузми ]
 • Постављање тезги за излагање испред продавница прехрамбених производа pdf (107kb) [ преузми ]
 • Постављање типских покретних тезги за продају украса,честитки,цвећа,јелки pdf (120kb) [ преузми ]
 • Потврда о габариту и спратности објекта pdf (106kb) [ преузми ]
 • Потврда о грађењу објекта пре доношења прописа pdf (118kb) [ преузми ]
 • Потврђивање пројекта парцелације-препарцелације pdf (112kb) [ преузми ]
 • Потврђивање урбанистичког пројекта pdf (112kb) [ преузми ]
 • Раскопавање улица и јавних површина pdf (99kb) [ преузми ]
 • Сагласност на Елаборат геодетских радова pdf (101kb) [ преузми ]
 • Уверење о посебним деловима објекта pdf (103kb) [ преузми ]