Eng

Es

It

Sp

Центар за социјални рад Горњи Милановац

О нама

Центар за социјални рад Горњи Милановац је основан 28.12.1972.године решењем општине Горњи Милановац бр. 2-022-138/72.
Центар обавља делатност, односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољење њихових потреба утврђених законом у области социјалне заштите, породично-правне заштите и других делатности у складу са законом. Поред послова јавних овлашћења из надлежности Републике, Центар за социјални рад Горњи Милановац обавља послове у складу са Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити Општине Горњи Милановац. Центар за социјални рад Горњи Милановац је кључна установа социјалне заштите која одлучује о остваривању права и коришћењу услуга појединцима и породицама којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољење основних животних потреба. 

Организациона структура Центра за социјални рад Горњи Милановац утврђена је Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад  и Статутом Центра. Унутрашњу организацију Центра чине: директор, стручна служба и стручна и саветодавна тела. У Центру за социјални рад Горњи Милановац, према Правилнику о организацији и ситематизацији послова, систематизовано је петнаест радних места. Број тренутно запослених радника у Центру је једанаест и то: директор Центра, руководилац службе (дипл.соц.радник), супервизор (дипл. психолог), дипл.педагог, један дипл.соц.радник и један соц.радник, дипл.спец педагог, два дипл.правника, административни радник и чистачица. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је четири лица. 

Документа

Центар за социјални рад Горњи Милановац

Адреса:

Лоле Рибара бр.2, Горњи Милановац

Радно време:

од 07.00 до 17.00 часова

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I