Eng

Es

It

Sp

Информатор

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ("Сл. гласник РС", бр. 68/2010)

Тачка 4
Сматраће се да је државни орган испунио обавезу из члана 39. став 1. Закона да информатор о раду изради најмање једном годишње, уколико тај документ, израђен у ранијим годинама, редовно ажурира у складу са овим упутством..

Ажурирање информатора

Тачка 17
Државни орган је обавезан да редовно врши проверу тачности и потпуности података објављених у информатору и да, најкасније до краја сваког календарског месеца, унесе све промене настале у току месеца. Уколико је неки податак у информатору застарео или је неки део информатора непотпун, али текст измене и допуне информатора још увек није припремљен, државни орган уноси напомену о томе.

Општина Горњи Милановац је отворила своје податке о финансирању медија и удружења, сви подаци доступни су на сајту https://data.gov.rs/sr/organizations/opshtina-gornji-milanovats/

Општина Горњи Милановац отворила је сетове својих података који су од значаја за јавност и сви се могу бесплатно преузети на сајту
https://data.gov.rs/sr/organizations/opshtina-gornji-milanovats/

Све јавне набавке редовно се објављују на Порталу јавних набавки коме се може бесплатно приступити преко линка

https://jnportal.ujn.gov.rs, а ради лакшег сналажења на страници https://gornjimilanovac.rs//javne-nabavke/редовно се објављују сви планови јавних набавки Општине Горњи Милановац.

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I