Eng

Es

It

Sp

Општинско веће

Чланови Општинског већa

Надлежности Општинског већа

Општинско веће:

  1)  утврђује предлог одлуке о буџету општине;
  2) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина општине;
  3)  решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
        организација из изворног делокруга општине;
  4)  помаже председнику општине у вршењу других послова из његове надлежности;
  5)  доноси Пословник о свом раду, на предлог председника општине

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I