Eng

Es

It

Sp

Дневни ред 39. Општинско веће

Дневни ред 39. Општинско веће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 3-06-20/2018

16.03.2018.године.

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

На основу члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник  РС“, бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 53. став 1. тачка 7), члана 58. став 1. Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр.23/16) и члана 9. став 1. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, бр.24/08), а по указаној потреби:

С А З И В А М

ТРИДЕСЕТДЕВЕТУ СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 19.03.2018. године (понедељак)

са почетком у 9,00 часова

 

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1. Усвајање Записника са 38. седнице Општинског већа општине Горњи Милановац, која је одржана 02. марта 2018. године.

2. Разматрање предлога Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, кабинету председника општине и општинском правобранилаштву Општине Горњи Милановац.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Јевтовић, начелник Општинске управе

3. Разматрање предлога Плана инспекцијског надзора Општинске управе општине Горњи Милановац за 2018.годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Ђоковић, начелник Одељења за инспекцијске послове

4.Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Установе за културу уметност и ваншколско образовање Културни центар Горњи Милановац.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Арсић, директор Културног центра

5.Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Библиотеке „Браћа Настасијевић“ Горњи Милановац за 2017.годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Нада Вељић, директор Библиотеке

6.Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Музеја рудничко-таковског краја за 2017.годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Марушић, директор Музеја

7.Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Туристичке организације општине Горњи Милановац за 2017.годину

ИЗВЕСИТИЛАЦ: Десимир Ћаласан, директор Туристичке организације

8.Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем установе „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац за 2017.годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Предраг Марковић, директор Спортско рекреативног центра

9.Разматрање Извештаја о раду са финансијским извештајем Центра за социјални рад 2017. годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радован Дрињаковић, директор Центра

10.Разматрање Извештаја о раду Општинског правобранилаштва за 2017. годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Општински правобранилац

11.Разматрање Извештаја о пословању са финансијском извештајем за 2017. годину Предшколске установе „Сунце“ Горњи Милановац.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Маја Миловић, директор ПУ „Сунце“

12Разматрање извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Бараћ  в.д директор ЈП „Рзав“

13.Разматрање предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне Статута ЈП за изградњу општине Горњи Милановац.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Божидар Вучетић, директор Јавног предузећа

14.Разматрање измена и допуна програма пословања Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац за 2018.годину.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Божидар Вучетић, директор Јавног предузећа

15.Разматрање измена и допуна финансијског плана Апотеке Горњи Милановац.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Сандра Раловић, начелник Одељења за друштвене делатности

(Материјал ће бити подељен пред почетак седнице)

16.Разматрање предлога Решења о давању сагласности на измене и допуне Ценовника за услуге паркирања на јавним паркиралиштима и за уклањање и чување непрописно паркираних возила.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Божидар Вучетић, директор Јавног предузећа

17.Разматрање предлога Решења о распореду средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Јевтовић, начелник Општинске управе

18.Разматрање Записника Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа и напада паса луталица од 06.03.2018.године.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Филиповић, Општински правобранилац

19.Разматрање предлога решења о промени апропријације.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александра Милошевић, начелник Одељења за финансије, рачуноводство и локлану пореску адмнинистрацију

20. Разматрање предлога решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Александра Милошевић, начелник Одељења за финансије, рачуноводство и локлану пореску адмнинистрацију

21.Текућа питања.

Позив и материјал за седницу упућен је: Председнику Скупштине општине, Заменику председника Скупштине општине, секретару Скупштине општине, Начелнику Општинске управе општине Горњи Милановац, Помоћнику Председника општине, директорима јавних предузећа и устанопова, Општинском правобраниоцу, руководиоцима организационих јединица Општинске управе чији се материјали разматрају на седници и средствима јавног информисања.

Седница Општинског већа биће одржана у Великој сали Општине.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дејан Ковачевић

Previous Продужен конкурс за избор најбољих спортиста на територији општине Горњи Милановац

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I