Eng

Es

It

Sp

Индустријске зоне

На територији општине Горњи Милановац тренутно постоје три индустријске зоне на површини од око 50.157 m2.

Постојеће зоне су инфраструктурно опремљене и у потпуности задовољавају потребе и неких од најуспешнијих светских компанија које су своја постројења изградиле овде, а то су: „Металац“ – реномирани произвођач посуђа, произвођач брик амбалаже „Тетра пак“, произвођач еурокрема, воћних сокова и ракије „Сwисслион Таково“. Такође, имамо више сродних компанија из области графичке делатности – „Типопластика“ , „Папир принт“ , „Фока“ , „Спектар“ . Што се тиче произвођача из хемијске области ту се издвајају индустрија боја и лакова „Хелиос Србија“ и „Флинт гроуп Балкан“. У европским оквирима познато је и предузеће „Цонтаго“, у оквиру којег послује предузеће Рудник и флотација „Рудник“.

Просторни план општине Горњи Милановац је у завршној фази израде.

Отварањем деонице ауто – пута Београд – Прељина, који у дужини од 29 километара пролази кроз Горњи Милановац, отворила се могућност за изградњу нове индустријске зоне. У току је припрема документације за изградњу нове приступне саобраћајнице ауто – пута чиме ће се створити још бољи услови за инвеститоре и бржи приступ новим тржиштима.

Нова радна зона „Срчаник“ у Kлатичеву

За потребе нове радне зоне „Срчаник“ у Kлатичеву израђен је План детаљне регулације. Површина обухвата Плана је 32,20 ha

 • Земљиште је у приватном власништву, и у потпуности је неизграђено.
 • Предметно подручје окружују државни путеви II реда са јужне и западне стране (деоница државног пута II А реда бр.177 и државног пута II Б реда бр.360), Kлатичевачка река са југоистичне стране, док се са северне и североисточне стране налази у контакту са пољопривредним и шумским земљиштем.
 • Развоју радне зоне на овом простору погодује добра саобраћајна повезаност, неизграђеност, близина водене површине, контакт са зеленим – шумским појасом, што доприноси повољној организацији пословања и заштите животне средине од могућих негативних утицаја.
 • Положај нове радне зоне у контакту са путним правцем који повезује Горњи Милановац са трасом аутопута (Е763 Београд-Јужни Јадран), ка Такову, доприноси лакој доступности и могућности развоја пословно-производних садржаја на овом простору.
 • Предметни простор је потребно адекватно инфраструктурно опремити уз обезбеђену заштиту животне средине (зелене, заштитне површине, третман и евакуација отпадних технолошких вода и чврстог отпада из производног процеса и сл.).

Градска зона “Парац” – KП бр. 40192/6 у Горњем Милановцу

У непосредној близини државног пута IБ реда број 22 (тзв. „Ибарска магистрала“).

 • Површина парцеле је 5.01,57 ha. Парцела је у јавној својини Општине Горњи Милановац. Локација тренутно није опремљена инфраструктуром.
 • Намена парцеле према Плану генералне регулације је већим делом становање средњих густина Б2 и једним делом услуге. Северном страном локације пролази сабирна саобраћајница карактеристичног профила „9-9“ (2 h 3коловоз + 2 h 2m тротоар =10m), а кроз локацију, паралелно са државним путем IБ реда број 22, планирана је сабирна саобраћајница карактеристичног профила „8-8“ (2 h 3,5 коловоз + 2 h 2m тротоар = 11m).
 • Намена становање средње густине Б2:
 • Претежна намена – становање
 • Пратеће намене – услужне делатности, мешовито пословање – трговина на велико и мало, јавне намене и пратећи објекти инфраструктуре.
 • Намена услуге: На површинама доминантно намењеним за услуге може се према условима локације, тј постојећем стању, пројектовати становање на спратним етажама. Уз градску магистралу могу се развијати и мешовито пословни центри са нижим облицима производње. Искључују се делатности које могу да угрозе животну средину.

Јужна индустријска зона

Јужна индустријска зона се простире у јужном делу града, између Ибарске магистрале и ул. Радована Грковића и Љубићске на површини од 63 ha.

У јужној индустријској зони се налазе следеће фирме:

„Протинг“ д.о.о. , „Ауто – центар Срдановић“, „Kеј – Kомерц“ д.о.о., „Едисон –електро“, „Браћа Kовачевић“д.о.о.,“Хелиос Србија“ а.д., „Металац пролетер“ а.д., „Типопластика“д.о.о., „Kомпанија Таково“а.д., Тараxацум л.а.“д.о.о., „Тодоровић“д.о.о., „Ролофлеx“д.о.о., „Презент паркет“ д.о.о., „Металац – траде“д.о.о., „Ентеријер Стилл“ д.о.о., „Флинт гроуп Балкан“д.о.о., „Ламинеx“д.о.о., „Металац бојлери“д.о.о., „Ролофлеx плус“д.о.о.,“Ђурђевић“ д.о.о., „Агенција Kристал МГ“д.о.о., „Белпринт“ д.о.о.

Северна индустријска зона

Северна индустријска зона се простире на северном делу града између Ибарске магистрале и ул. Kнеза Александра у укупној површини од 24 ha.

У северној индустријској зони се налазе следеће фирме:

„РГМ – ПАK“ д.о.о., „Храст“ д.о.о., „Мове“ д.о.о., „Папир Принт“ д.о.о., „Ема Нел“ д.о.о.,“Ротопак“ д.о.о., „Домарди“ д.о.о., „Микy транс“ д.о., „РП“ д.о.о., „Металац – Фад“ д.о.о., „Металац“ а.д., ЈKП „Горњи Милановац“ „Рапид – Инокс“д.о.о., „ Лика“ д.о.о., „Панда“ д.о.о., „Агроуниверзал“ д.о.о., „Нора“ д.о.о., „Промонт –ММ“д.о.о., „МВД“ Д.О.О., НИЗ-ФЕНИX“ д.о.о., „ДАМ 93“ д.о.о. „“Рудник- траде“д.о.о., „ Солвент“ д.о.о., Меридијан Инжењеринг“ д.о.о., „Меридијана Фриго“ д.о.о.,“Фока“ д.о.о., „Геопак“ д.о.о., „Техно цар“ д.о.о.“ Металац маркет“д.о.о., „Металац принт“ д.о.о., „Металац инко“ д.о.о., „ Металац посуђе“д.о.о., „Р&С- Лазовић“ д.о.о., „Тим спортс“ д.о.о., „3Д Метал“ д.о.о.,Шипад Дрво метал“ д.о.о., „Тим техник“ д.о.о., „Рапид – иноx“д.о.о., „МБ Суппорт“ д.о.о., „ АЦ Доминус Qуарто“д.о.о.
Индустријска зона Миловановића – Чаир, насеље Велереч, налази се између Ибарске магистрале и реке Деспотовице на површини од 12 ha.
У Индустријској зони Миловановића – Чаир налазе се следеће фирме:
„Спектар“ д.о.о., „С-Гроуп“ д.о.о., „Ђокић намештај“ д.о.о.

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I