Eng

Es

It

Sp

Конференција за медије начелника Општинске управе

Конференција за медије начелника Општинске управе

Начелник Општинске управе општине Горњи Милановац Александар Јевтовић одржао је данас конференцију за медије како би јавност упознао са стањем у Општинској управи након ступања на дужност начелника Општинске управе. Према његовим речима, није раније изашао у јавност са подацима јер је желео да стекне комплетан увид у рад Управе и сачека да се усвоји нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и да се успостави нова организација Општинске управе, у складу са Одлуком о Општинској управи, која је донета 5. јула на седници Скупштине општине.

Прва тема о којој је начелник Општинске управе говорио су Записници о инспекцијском надзору који је спроведен у Општинској управи од стране Управне инспекције (Одсек у Крагујевцу).
„Управни инспектор вршио је надзор 20. септембра 2016. године и том приликом је, најпре, контролисана примена прописа из области матичних књига, односно, примена Закона о матичним књигама и Упутство и обрасци за вођење матичних књига, које је донело Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Закон о матичним књигама донет је још 2009. године и прописан је рок до 27. децембра 2016. године, да се други примерци матичних књига унесу у електронску базу података. Такође, неопходно је било да све јединице локалне самоуправе ускладе своје Матичне службе са новим Законом о матичним књигама. Општина Горњи Милановац је још 2010. године донела Одлуку о одређивању матичних подручја на територији општине Горњи Милановац, према којој је, на територији општине предвиђено 24 матичних подручја. Према Закону о матичним књигама неопходно је да на једном матичном подручју ради један матичар и један заменик матичара, што би значило да на 24 матична подручја треба да ради 48 извршилаца. Тако нешто никад није спроведено у дело. Поставља се питање зашто је остављено новој власти да нешто уради за 2 месеца што је требало да се ради 7 година?! Поред кадровских, требало је испунити и одређене техничке услове – да се у оквиру свих 24 матичних подручја обезбеди АДСЛ прикључак и одређена конфигурација рачунара са специфичним програмима. Ни то није испоштовано. Према налазу Инспектора, само је у једном матичном подручју испоштовано све што је прописано у Закону о матичним књигама (матично подручје Горњи Милановац, са матичарем и 2 заменика матичара и обезбеђеним техничким условима). У налазу Управног инспектора наводи се и да је систематизацијом радних места у Општинској управи, из фебруара 2016. године, предвиђено да се послови матичара врше у два Одељења Општинске управе, што не постоји нигде у Србији. Предвидели су да 9 матичара (од прописаних 24 матичара и 24 заменика матичара) врши послове у два Одељења. Након поделе решења тим матичарима, они су требали да добију овлашћења за вршење послова за два или више подручја али није ни то испоштовано и нису тражена овлашћења од Министарства за државну управу и локалну самоуправу. Тако матичари обављају посао само у Каменици, Коштунићима, Бољковцима, Заграђу, Брђанима, Угриновцима и Доњој Врбави. Не постоји овлашћење за вршење матичарских послова у 15 матичних подручја. Ми смо, још пре најаве и доласка Управног инспектора, на Општинском већу 12. септембра 2016. године, утврдили предлог нове Одлуке о матичним подручјима на територији општине Горњи Милановац, где је предвиђено да постоји само једно матично подручје за сва насељена места са једним матичарем и десет заменика матичара и очекујемо да ће Министарство дати сагласност за то. На тај начин исправљамо оно што претходних 7 година није урађено, а требало је, због чега смо једна од 14 општина које нису ушле у Централну евиденцију Министарства за државну управу и локалну самоуправу и због тога наши грађани овде у Општинској управи не могу узети изводе из матичних књига у електронској форми из неког другог места. Још један проблем је други примерак матичних књига у 23 матичних подручја у којима нису испуњени технички капацитети и где су послови вођења књига обављани од стране неовлашћених лица, неки чак ангажовани на основу уговора о привременим и повременим пословима, па сада имамо пуно захтева за исправке“.

Када је реч о другом Записнику, он се односи на примену одредаба чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку.
„Овде је реч о оном о чему је у прошлом периоду било доста хвале, како наши грађани могу предати одређене захтеве и онда ће по службеној дужности Орган да поступа. Бивша Начелница се хвалила како смо први у Србији и како је ово најбоља Општинска управа. Међутим, по извештају Инспектора то није рађено онако како предвиђа Закон. Странка све своје захтеве мора подносити на писарници, тамо морају бити истакнута сва лица која су овлашћена за вођење управног поступка као и шта странка уз захтев треба да приложи од потребних докумената. Такође, странка на писарници мора имати образац који је саставни део Закона о општем управном поступку, у коме се странка изјашњава да ли орган по службеној дужности прибавља документа или странка то сама чини. Образац је и раније постојао на писарници али су странке ишле по канцеларијама и подносиле захтеве. Није постојало истакнуто, ни на сајту ни на огласној табли, ко је овлашћен да води управни поступак. Још једна ствар је ту важна, због које сам и сменио начелника Одељења још пре нове систематизације, на столу сам видео да је управни предмет из марта месеца. То је немогуће, рок је 30 дана да се реши по том предмету. А када сам отворио предмет видео сам да треба да потпишем захтев Одељења за друштвене делатности упућен Пореском одељењу да му доставе податке о дугу за порез на адресу Таковска 2, а оба Одељења су на различитим спратовима исте зграде. Врши се писмена преписка за нешто што је још у априлу требало да буде решено. То наравно нисам потписао и одмах сам сменио начелника. Не мислим да ту постоји кривица запослених, већ надређених, који су о томе доносили одлуке“.

Трећи Записник односи се на примену Закона о инспекцијском надзору.
„Утврђено је да поједини инспектори немају положен испит за инспекторе, међутим, овде није утврђена неправилност јер лица имају рок од две године да положе тај испит. Одмах ћу ова лица да упутим на полагање испита“.

Када је реч о реорганизацији Општинске управе, 5. јула донета је Одлука о Општинској управи и постојао је рок од 60 дана да се донесе Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи, што је и учињено.
„Решења су јуче подељена свим запосленима и нико од запослених није остао нераспоређен. Од 1. децембра ће се примењивати нови Закон о радним односима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа и ми ћемо, пре почетка примене закона, донети нови Правилник о систематизацији који ће бити усклађен са новим законом. Циљ коме тежимо је боља и ефикаснија Управа, која ће бити на услузи грађанима али и да новом организацијом уштедимо новац. Услужни центар ће од понедељка радити до 17 часова и ту ће грађанима на располагању бити сви потребни захтеви и обрасци и списак одговорних лица која имају овлашћење да воде управне поступке. Њихово је да доћу до Писарнице, предају захтев и оду кући и чекају решење, које ће стићи на кућну адресу у року предвиђеном законом. Сутра ступа на снагу Правилник о радном времену и контроли радног времена запослених у Општинској управи. Неће се више дешавати да запослени у Општинској управи седе по кафићима а странке чекају испред канцеларија, јер не могу да остваре своја права. Ако запослени има потребу да изађе, уведене су Пропуснице за службени и за приватни излаз (максимално 3 пута месечно од по 3 сата). Евиденцију ће водити руководилац Одељења или Канцеларије“.

Милановац ће бити једно матично подручје, што нема никакаве везе са бројем месних канцеларија, а запослени ће ићи на додатне обуке како би примена прописа била потпуно у складу са прописима.

Previous Одржана манифестација „Street football Srbija“

Таковска 2
32300, Горњи Милановац

Радно време:

Пон – Пет: 7.30 ч.  – 15.30 ч.

Телефон:

+381 325150050

Огласна табла

Увек у току са новостима

Пратите нас

© 2021 Општина Горњи Милановац I Сва права задржана I Веб дизајн: Студио Имплицит I